ჩვენი გუნდი

გუნდის წევრები

Responsive image
ლაშა ხარშილაძე დამფუძნებელი პარტნიორი

საქმიანობის ძირითადი მიმართულება

სისხლის სამართალი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, სახელშეკრულებო სამართალი, საოჯახო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადება, წარმომადგენლობა სასამართლოში, საგადასახადო დავები

პროფესიული გამოცდილება

2011-2016 წწ. -  საქართველოს პროკურატურა, პროკურორი

2009 წ. -  სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (ყოფილი კონტროლის პალატა), აუდიტორ-სტაჟიორი

2007 წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იურიდიული სამსახური, სტაჟიორ-იურისტი

განათლება

2015 წ. - ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლის მაგისტრანტი ამერიკულ, საერთაშორისო და ტრანსნაციონალურ სამართალში

2009 წ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლისმცოდნეობის მაგისტრი

წევრობა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია _საერთო სპეციალიზაცია

ენები

ქართული, ინგლისური, რუსული.

ელ-ფოსტა

l.kharshiladze@ksc.ge

Responsive image
გიორგი ჭიტაძე დამფუძნებელი პარტნიორი

საქმიანობის ძირითადი მიმართულება

საკორპორაციო სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, საბანკო და საფინანსო სამართალი, საოჯახო  სამართალი, მემკვიდრეობის სამართალი, შრომის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, წარმომადგენლობა სასამართლოში, საგადასახადო დავები

პროფესიული გამოცდილება

2014 – 2016 წწ. - შპს „პსპ-აფთიაქი“, იურიდიული სამსახურის იურისტი

2010–2016 წწ. - შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ფინანსური ალიანსი ბიზნესისათვის“,   იურიდიული სამსახურის უფროსი

2010 წ. - შპს „ვიპ კრედიტი“, იურისტი

2009 წ. - სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (ყოფ. საქართველოს კონტროლის პალატა), აუდიტორ-სტაჟიორი

2007-2008 წწ. - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა, პრაქტიკანტი

2007 წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტი, სტაჟიორ-იურისტი

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართლისმცოდნეობა

წევრობა:

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია _ საერთო სპეციალიზაცია  

ენები

ქართული, ინგლისური, რუსული

ელ. ფოსტა

g.chitadze@ksc.ge